صفحه ی اصلی دانش نامه مربی محمدحسین آزادایمانی
محمدحسین آزادایمانی

1 دنبال کننده

افتخارات

هیچ افتخاراتی ثبت نشد.

09381867619
mazadimani@gmail.com

معرفی به دوستان

سن:

21 سال

سابقه:

11 سال

محل فعالیت:

قزوینرشته های تخصصی

بسکتبال
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
هیچ نظری ثبت نشده است
هیچ مطلبی ثبت نشده است